Kilis 1 Şubesi
Şube Yönetim Kurulu
Bekir ŞEN
Şube Başkanı

Kilis'te doğdu.İlk,orta ve lise öğrenimini Kilis'te tamamladı.Burdur Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.Halen Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde yönetici olarak görev yapmaktadır.


Başkan Yardımcısı-Şube Başkan Vekili


Şube Başkan Yardımcısı(Basın-İletişim)


Şube Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler)


Şube Başkan Yardımcısı ( Mali İşler)


Şube Başkan Yardımcısı (Hukuk ve Toplu Sözleşme)


Şube Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma)